Vytápění průmyslových objektů

Teplovzdušné topení, tj. vytápění teplovzdušnými jednotkami, je ekonomické topení pro vytápění průmyslových hal, skladů, dílen nebo sportovních hal.

Moderní topidla - plynové teplovzdušné jednotky - umožňují ekonomické vytápění průmyslových objektů, hal, skladů, dílen nebo sportovních hal, při současném vysokém komfortu obsluhy topení. Starší konstrukce teplovzdušného topení fungují na systému ohřevu vzduchu nuceným průchodem přes výměník s teplovodním, horkovodním nebo parním médiem. Novější teplovzdušná topení ohřívají vzduch nuceným průchodem přes výměník, ohřívaný přímo plynovým hořákem (spaliny se odvádějí ven z vytápěných prostor, vzduch potřebný pro hoření je přiváděn z venkovních prostor). Tyto novější typy teplovzdušných agregátů dosahují účinnosti vyšší než 90%.

Teplovzdušné jednotky jsou vhodné:

 • pro vytápění zateplených prostorů s nízkým stropem
 • tam, kde nelze použít světlé nebo tmavé infrazářiče

Nejsou vhodné pro vytápění prostor s vysokými stropy (nad 5m) z důvodů stoupání teplého vzduchu pod strop (střechu) objektu.

Výhody teplovzdušných agregátů:

 • vysoká pružnost vytápěcího zařízení
 • vhodné k vytápění zateplených prostor s nízkým stropem
 • rovnoměrné rozložení teplot a průtoku vzduchu
 • dvojitá stavitelná mřížka umožňuje usměrnění proudění vzduchu do prostoru

Nevýhody teplovzdušných agregátů:

 • vyšší hlučnost, víření vzduchu a prachu
 • absence sálavé složky sdílení tepla
 • při vytápění prostor nad 5 m rozvrstvení teplého vzduchu po výšce místnosti a větší tepelné ztráty

Sálavé vytápění - plynové (příp. elektrické) infrazářiče, vytápějí prostory sáláním, tj. vyzařováním tepelné energie, která se po dopadu na předměty nebo osoby mění v teplo. Primárně tedy není ohříván vzduch ve vytápěných prostorách, ale přímo osoby a předměty včetně stavebních konstrukcí (např. podlah) v dosahu a směru sálání tepla z infrazářiče. Vzhledem k tomu, že snížení teploty ve vytápěných prostorách o 1°C sníží ekonomické náklady o 6%, je tento způsob vytápění nejekonomičtější variantou vytápění velkoprostorových objektů. Úspory energie při vytápění hal infrazářiči dosahují 30 až 40 %.

Výhody topení infrazářiči.

 • značné úspory energie potřebné k vytápění prostor:
  1. neohřívá se celý objem vzduchu ve vytápěných prostorách
  2. nedochází k přetápění podstřešních částí prostor stoupáním ohřátého vzduchu nahoru
  3. lze vytápět pouze potřebné oblasti (zóny) haly, nebo vytápět různé zóny na rozdílné teploty
 • nedochází k víření vzduchu a tím ani k víření prachu v prostorách
 • rychlé dosažení příjemné teploty – během několika minut po spuštění je dosaženo 100% vyzařovaného výkonu
 • absolutně tichý chod

Použití vytápění.

Průmyslové výrobní a skladovací haly a jiné nebytové prostory se základním prostředím, při min. 20m3 prostoru na 1 kW instalovaného příkonu. Terasy a předzahrádky restaurací, kaváren a barů - pro vytvoření okamžité tepelné pohody a prodloužení doby využití těchto prostor.

Instalace infrazářičů.

Sálavé infrazářiče je nutno instalovat tak:

 • aby nebyly zavěšeny přímo nad pracovištěm, ale sálání probíhalo šikmo k povrchu těla pracovníka (ne shora na hlavu)
 • z hlediska požární bezpečnosti - min. 2m od hořlavých látek ve směru sálání (prostorový kužel o úhlu cca 60°) , mimo směr sálání vodorovně 20 cm a svisle 80 cm od hořlavých látek
 • přítomnost jeřábových drah v halách není při instalaci infrazářičů problém

Teplovzdušné topení a vytápění infrazářiči. Schéma rozložení teplot a proudění vzduchu.

  teplovzdušné topení topení infrazářiči

K vytápění sáláním se dá použít buď menší těleso s vyšší povrchovou teplotou – světlé infrazářiče, nebo větší těleso s nižší povrchovou teplotou – tmavé infrazářiče.