Výročí 30 let

Vytápění průmyslových objektů

Teplovzdušné topení - vytápění teplovzdušnými jednotkami, je ekonomické topení pro vytápění průmyslových hal, skladů, dílen nebo sportovních hal.

Moderní topidla - plynové teplovzdušné jednotky

Umožňují ekonomické vytápění průmyslových objektů, hal, skladů, dílen nebo sportovních hal, při současném vysokém komfortu obsluhy topení. Starší konstrukce teplovzdušného topení fungují na systému ohřevu vzduchu nuceným průchodem přes výměník s teplovodním, horkovodním nebo parním médiem. Novější teplovzdušná topení ohřívají vzduch nuceným průchodem přes výměník, ohřívaný přímo plynovým hořákem (spaliny se odvádějí ven z vytápěných prostor, vzduch potřebný pro hoření je přiváděn z venkovních prostor). Tyto novější typy teplovzdušných agregátů dosahují účinnosti vyšší než 90%.

Teplovzdušné jednotky jsou vhodné:

 • Pro vytápění zateplených prostorů s nízkým stropem
 • Tam, kde nelze použít světlé nebo tmavé infrazářiče

Nejsou vhodné pro vytápění prostor s vysokými stropy (nad 5m) z důvodů stoupání teplého vzduchu pod strop (střechu) objektu.

Výhody teplovzdušných agregátů:

 • Vysoká pružnost vytápěcího zařízení
 • Vhodné k vytápění zateplených prostor s nízkým stropem
 • Rovnoměrné rozložení teplot a průtoku vzduchu
 • Dvojitá stavitelná mřížka umožňuje usměrnění proudění vzduchu do prostoru

Nevýhody teplovzdušných agregátů:

 • Vyšší hlučnost, víření vzduchu a prachu
 • Absence sálavé složky sdílení tepla
 • Při vytápění prostor nad 5 m rozvrstvení teplého vzduchu po výšce místnosti a větší tepelné ztráty

Sálavé vytápění - plynové (příp. elektrické) infrazářiče

Vytápějí prostory sáláním, tj. vyzařováním tepelné energie, která se po dopadu na předměty nebo osoby mění v teplo. Primárně tedy není ohříván vzduch ve vytápěných prostorách, ale přímo osoby a předměty včetně stavebních konstrukcí (např. podlah) v dosahu a směru sálání tepla z infrazářiče. Vzhledem k tomu, že snížení teploty ve vytápěných prostorách o 1°C sníží ekonomické náklady o 6%, je tento způsob vytápění nejekonomičtější variantou vytápění velkoprostorových objektů. Úspory energie při vytápění hal infrazářiči dosahují 30 až 40 %.

Výhody topení infrazářiči

 • Značné úspory energie potřebné k vytápění prostor:
              • Neohřívá se celý objem vzduchu ve vytápěných prostorách
              • Nedochází k přetápění podstřešních částí prostor stoupáním ohřátého vzduchu nahoru
              • Lze vytápět pouze potřebné oblasti (zóny) haly, nebo vytápět různé zóny na rozdílné teploty
 • Nedochází k víření vzduchu a tím ani k víření prachu v prostorách
 • Rychlé dosažení příjemné teploty – během několika minut po spuštění je dosaženo 100% vyzařovaného výkonu
 • Absolutně tichý chod

Použití vytápění.

Průmyslové výrobní a skladovací haly a jiné nebytové prostory se základním prostředím, při min. 20m3 prostoru na 1 kW instalovaného příkonu. Terasy a předzahrádky restaurací, kaváren a barů - pro vytvoření okamžité tepelné pohody a prodloužení doby využití těchto prostor.

Instalace infrazářičů.

Sálavé infrazářiče je nutno instalovat tak:

 • Aby nebyly zavěšeny přímo nad pracovištěm, ale sálání probíhalo šikmo k povrchu těla pracovníka (ne shora na hlavu)
 • Z hlediska požární bezpečnosti - min. 2m od hořlavých látek ve směru sálání (prostorový kužel o úhlu cca 60°) , mimo směr sálání vodorovně 20 cm a svisle 80 cm od hořlavých látek
 • Přítomnost jeřábových drah v halách není při instalaci infrazářičů problém

Teplovzdušné topení a vytápění infrazářiči. Schéma rozložení teplot a proudění vzduchu.

  teplovzdušné topení topení infrazářiči

K vytápění sáláním se dá použít buď menší těleso s vyšší povrchovou teplotou – světlé infrazářiče, nebo větší těleso s nižší povrchovou teplotou – tmavé infrazářiče.