Výročí 30 let

Solární panely

Teplo a teplá voda bez drahých účtů za energii? To dokáže jen slunce!

Na rozdíl od dosavadních paliv bude získávání tepla ze slunce rok od roku výhodnější.
Solární technika je jistota budoucnosti a navíc se stanete nezávislý na stále rostoucích cenách energií !

Využití solární energie

Solární systém pro přípravu teplé vody lze účelně použít všude tam, kde je velká spotřeba teplé vody, jako jsou rodinné domy, bytové domy, penziony, hotely a případně sportoviště. Jedná se o systém napojený na zásobník (bojler) užitkové vody. Pokud bychom k systému dopojili ústřední vytápění, pak bychom dostali sestavu určenou pro celoroční přitápění rodinných domků. Tyto systémy mohou být doplněny i o sestavu pro ohřev jak venkovních, tak i vnitřních bazénů.

Správná velikost pro optimální výsledky

Plocha kolektorů Vašeho solárního systému by měla být co nejpřesněji přizpůsobena potřebě teplé vody Vaší domácnosti - tak dosáhnete optimálních výsledků a maximální energetické výtěžnosti.

Orientačně: v průměru se počítá s denní potřebou teplé vody 40 l na osobu - z toho vyplývá potřebná plocha kolektoru
                     přibližně 1,2 m2 na osobu. Kolektory o ploše 5 m2 stačí zásobit čtyřčlennou rodinu dostatkem teplé vody.

Slunečné vyhlídky se solární energií

Solární systémy Junkers jsou opravdovými mistry, pokud se jedná o přeměnu sluneční energie na využitelné teplo. Se solárním systémem pro přípravu teplé vody lze ročně ušetřit v průměru až 60 % energie na přípravu teplé vody - v létě dokonce až 100 %.

Princip činnosti solárního systému pro ohřev TV

Tepelná energie získaná speciální tzv. selektivní vrstvou, kterou je absorber z přední strany opatřen, se přenáší k trubkovému registru absorberu v jeho zadní části ve kterém obíhá nemrznoucí solární kapalina, která je tímto teplem velmi rychle ohřívána. Regulace solárního systému neustále vyhodnocuje prostřednictvím čidel teplotní rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku TV a teplotou solárního panelu. Dle nastavené diference pak zabezpečuje spínání oběhového čerpadla, které je hlavní součástí solární hnací jednotky. Ohřátá solární kapalina tak vystupuje z kolektorů a proudí směrem k spotřebiči. Tím je zásobník TV, protéká jeho trubkovým výměníkem a předává získané teplo, ohřívá tak jeho obsah ve spodním nejchladnějším místě zásobníku. Ochlazená pak putuje přes čerpadlovou jednotku náběhovou větví solárního okruhu zpět do slunečních kolektorů. Znovu se v osluněných kolektorech ohřívá a celý cyklus se tak opakuje. Solární okruh je tedy uzavřen mezi absorbery kolektorů a výměníkem solárního zásobníku TV.

Potrubní rozvod systému je vyhotoven z měděného potrubí nebo nerezovým vlnovcem a po celé délce je izolován vhodnou solární izolací.

 

Často bývá solární systém pro ohřev TV rozšířen o ohřev rodinného bazénu. Přidáním několika kolektorů, třícestného ventilu s odpovídající regulací a instalací odbočky k bazénovému výměníku tepla, vznikne dvoukruhový solární systém pro ohřev TV a bazénu s vyšší výtěžností pro energetiku RD. V létě kdy je solárního záření dostatek prodlouží sezónu k využití bazénu minimálně o dva měsíce, navíc jej udržuje na příjemné teplotě a zvyšuje tak užitný komfort. Mimo toto období pak zajistí díky zvýšené ploše solárních panelů, ohřev TV také v měsících s menší nabídkou solárního záření. Na jaře, ještě před znovu zprovozněním bazénu, je možno přebytky tepelné energie použít k částečnému přitápění vřazením topného tělesa do primárního okruhu.