Výročí 30 let

Plynové kotle

Plyn se řadí mezi nejpoužívanější zdroje vytápění v ČR a plynové kotle jsou jedny z nejpoužívanějších kotlů na vytápění. Plynové kotle se hodí do každého typu domů, ať už to jsou starší domy, novostavby nebo rozsáhlé průmyslové komplexy.

Výhodou je schopnost úsporně vytápět zvolený prostor a úsporně připravit (ohřát) teplou vodu. Nelze také opomenout ekologický přínos plynových kotlů. Současné plynové kotle jsou vybaveny tak, aby emise škodlivých látek do ovzduší byly co nejnižší. Plynové kotle jsou vyráběny v provedení na zemní plyn nebo propan. Regulaci a provoz kotle zajišťuje moderní elektronická řídící jednotka.

Při výběru vhodného plynového kotle je třeba si především rozmyslet, o jaký typ kotle máme zájem a dle tohoto výběru také zvolit optimální maximální výkon plynového kotle:

  • Plynový kotel pouze na vytápění
  • Plynový kotel na vytápění i na již zmíněný ohřev teplé vody

Další členění, podle kterého lze plynové kotle roztřídit, je způsob spalování plynu v kotli:

Existují tedy:

  • Plynové kotle konvenční
  • Plynové kotle kondenzační:

    Kondenzační plynové kotle bývají dražší, ale jejich účinnost je vyšší díky dokonalému využití tepla spalin. Tyto kotle se uplatní především v topných soustavách naprojektovaných přímo na jejich typ. Využití kondenzačních kotlů je však velmi vhodné také ve starších topných systémech s velkým objemem topné vody (litinové radiátory, samotížné soustavy, staré ocelové potrubní rozvody).