Plynové kotle

Plyn se řadí mezi nejpoužívanější zdroje vytápění v ČR a plynové kotle jsou jedny z nejpoužívanějších kotlů na vytápění. Plynové kotle se hodí do každého typu domů, ať už to jsou starší domy, novostavby nebo rozsáhlé průmyslové komplexy.

Výhodou je schopnost úsporně vytápět zvolený prostor a úsporně připravit (ohřát) teplou vodu. 

Plynové kotle se dají třídit do různých kategorií. Při výběru vhodného plynového kotle je třeba si především rozmyslet, jestli chceme plynový kotel pouze na vytápění nebo i na již zmíněný ohřev teplé vody. Podle toho volíme typ i maximální výkon plynového kotle.

Další členění, podle kterého lze plynové kotle roztřídit, je způsob spalování plynu v kotli. Existují tedy plynové kotle konvenční a plynové kotle kondenzační. Kondenzační plynové kotle bývají dražší, ale jejich účinnost je vyšší díky dokonalému využití tepla spalin. Kondenzační plynové kotle se uplatní především v topných soustavách naprojektovaných přímo na tento typ kotle. Jejich využití je však velmi vhodné také ve starších topných systémech s velkým objemem topné vody (litinové radiátory, samotížné soustavy, staré ocelové potrubní rozvody).

Nelze opomenout také ekologický přínos plynových kotlů. Současné plynové kotle jsou vybaveny tak, aby emise škodlivých látek do ovzduší byly co nejnižší.

Plynové kotle jsou vyráběny v provedení na zemní plyn nebo propan (pouze některé typy).

Regulaci a provoz kotle zajišťuje moderní elektronická řídící jednotka.