Klimatizace a VZT

V oblasti klimatizace a vzduchotechniky nabízíme konzultační a poradenskou činnost, zpracování projektové dokumentace, inženýrskou, kompletační, dodavatelskou a montážní činnost včetně uvedení do provozu.

V komplexních dodávkách nabízíme související profese 
(dodávky tepelných zdrojů včetně regulace vytápění, vzduchotechniky a klimatizace).

Nabídka rozsahu naší činnosti:
  • Klimatizace čistých prostorů (zdravotnictví, speciální výroba)
  • Bazény, balnea provozy
  • Teplovzdušné vytápění výrobních hal a prostorů s běžnými požadavky na čistotu prostředí (úřady, banky, školní komplexy, státní ústavy, aj.)
  • Vzduchotechnická zařízení pro průmyslové provozy včetně komplexních systémů zpětného získání tepla z odváděného znehodnoceného vzduchu (rekuperace)