Výročí 30 let

Klimatizace a VZT

V oblasti klimatizace a vzduchotechniky nabízíme konzultační a poradenskou činnost, což zahrnuje zpracování projektové dokumentace. Inženýrskou, kompletační, dodavatelskou a montážní činnost včetně uvedení do provozu.

V komplexních dodávkách nabízíme související profese
(dodávky tepelných zdrojů včetně regulace vytápění, vzduchotechniky a klimatizace)

 

Nabídka rozsahu naší činnosti:

  • Klimatizace čistých prostorů: zdravotnictví, speciální výroba
  • Bazény, balnea provozy
  • Teplovzdušné vytápění výrobních hal a prostorů s běžnými požadavky na čistotu prostředí: úřady, banky, školní komplexy, státní ústavy, aj.
  • Vzduchotechnická zařízení pro průmyslové provozy včetně komplexních systémů zpětného získání tepla z odváděného znehodnoceného vzduchu (rekuperace)