Měření a regulace

Naše firma pracuje v oblasti tepelné techniky již řadu let. Nedílnou součástí této problematiky je MaR. V oboru MaR se zabýváme komplexními službami od zpracování nabídky, vypracování projektu, přes montáž a uvedení do provozu až po pravidelné servisy.

Naši projektanti při navrhování techniky MaR respektují nejen požadavky a možnosti zákazníka, ale uplatňují ve všech projektech následující základní kritéria:

 • Moderní řídící technika
 • Maximální komfort a spolehlivost zařízení
 • Minimální spotřeba energie
 • Cenová dostupnost
 • Otevřenost systému, tzn. že je možné dále regulaci doplňovat dle požadavku zákazníka i v pozdějším období (postavení nových objektů)
 • Autonomní provoz řídícího systému, tzn. že automat samostatně podle v něm uloženého programu a na základě naměřených veličin od připojených periférií ovládá celou technologii bez zásahu obsluhy
 • Programovatelnost procesorů, tzn. chod každé technologie a podmínky, za kterých bude technologie v provozu, je možné popsat programem, který je uložený v procesoru podstanice.

Pro splnění těchto podmínek volíme regulační zařízení od renomovaných zahraničních i domácích firem. Do seznamu výrobců nejčastěji používané regulační techniky patří především firmy a značky SAIA, SAUTER, HONEYWELL, SIEMENS, JOHNSON-CONTROLS, JUNKERS, STIEBEL ELTRON a další.

Naše firma zajišťuje technologické zabezpečení budov (TZB) jako jsou:

 • Kotelny
 • Výměníkové stanice
 • Vzduchotechniky
 • Klimatizace

Na velkou regulaci jsou kromě shora uvedených kritérií kladeny další požadavky:

Pro každou aplikaci můžete plně respektovat její zvláštnosti, které je odlišují od standartu. modularita podstanic, tzn. že řídící podstanice je možné poskládat z modulových karet, přesně podle specifikace každého projektu. komunikace s jinými podstanicemi. ovládání podstanice obsluhou přímo u technologie. připojitelnost na nadřazený dispečinkový systém (dispečink může být i kilometry vzdálený od řídící autonomní podstanice).

Použití:

Řídící program dispečinku umožňuje účinný dohled a řízení činnosti zařízení automatizace v budovách, komplexech budov a objektech rozložených v prostoru. Určen je zvláště k použití v systémech vytápění, ventilace a klimatizace. Dispečink zajišťuje celkové řízení a výměnu informací s jednotlivě rozmístěnými podstanicemi pomocí lokální systémové sběrnice C-Bus nebo pomocí modemů pracujících na veřejné telefonní síti. Díky velmi jednoduché obsluze dispečinku, samostatnosti jeho provozu a minimum pozornosti vyžadované od obsluhy, může být operátor soustředěn na chod celé regulované soustavy. Pokud zná uspořádání a způsob činnosti instalované soustavy, k práci se systémem potřebujete navíc znát pouze práci s myší a monitorem osobního počítače. Dispečinkový program pracuje ve velmi oblíbeném prostředí Windows a je kompatibilní s jinými aplikacemi Windows, jako jsou elektronická pošta, tabulkové procesory, textové editory atd. Pro vytvoření nového stanoviště nepotřebujete nic jiného než osobní počítač s operačním systémem Windows a nainstalovaným příslušným programem. Dále potřebujete nastavit v programu způsob připojení počítače k systému (siť LAN, sběrnice C-Bus, modem).