RD Kladky

InvestorSoukromá osoba

Komplexní dodávka a montáž kondenzačního plynového kotle JUNKERS 42kW, typ ZBR 42-3A a nerezového akumulačního zásobníku teplé vody ACV, typ Comfort 160 l, vložky spalinové cesty plynového spotřebiče, související části připojení na stávající otopnou soustavu, rozvody teplé a studené vody, na plynoinstalaci, na kanalizaci, ....