Výročí 30 let

Průmyslová výstavba

Obchodní centrum - Přerov

Investor: Dřevočal, s.r.o.

Realizace ústřední topení, plynoinstalace, hydrantů, vnitřního vodovodu, zdravotechniky, vzduchotechniky, klimatizace a vnitřní kanalizace.

Areál firmy REA CZ

Investor: REA CZ

Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky, ÚT, přípojek vody a plynu.

Kino Centrum, Bruntál

Investor: Hospodářská správa města Bruntál

Demontáž stávající vzduchotechniky, montáž nových zařízení včetně klimatizace, řešení odvodu a přívodu vzduchu do promítacích sálů, včetně dodávky a instalace...