Výročí 30 let

BD Dolní náměstí, Olomouc

InvestorSoukromá osoba

Dodávka, montáž a uvedení do provozu zdravotechnické instalace, systému ústředního topení a plynoinstalace